Juchů...

Festival Program Kotelna Mošnerova

Kotelna Mošnerova

Dětský workshop 19. 9. od 14.00

Graffiti umění hraje důležitou roli v městských čtvrtích po celém světě. Často slouží jako hlas pro mladou generaci a umožňuje jim vyjádřit své názory, emoce a identitu. Tato forma umění přispívá k oživení šedivých a anonymních prostor městského prostředí a dává obyvatelům pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.

Graffiti překračuje hranice tradičního umění a vstupuje do veřejného prostoru, což umožňuje umělcům komunikovat s širokou veřejností mimo galerijní prostředí a navíc  přináší estetickou hodnotu do místního prostředí. Barevné a kreativní malby mohou zpříjemnit městský vzhled, transformovat opuštěné prostory a často inspirovat další umělce i obyvatele. Díky graffiti se mohou městské čtvrti stát živými galeriemi, které jsou volně přístupné pro všechny, a tím se posiluje společenská interakce a komunikace.

 

Vztah ke graffiti umění není univerzální a některé formy mohou být vnímány jako vandalismus. Proto je důležité najít rovnováhu mezi uměleckým vyjádřením a respektem k majetku a regulacím daným městem.


16.–19. 9. | ulice Mošnerova, Olomouc