Juchů...

Festival Program Kolej J. L. Fischera

Kolej J. L. Fischera

Matteo Ceretto Castigliano | Itálie

Ačkoli je Matteův umělecký projev na hranici abstraktního minimalismu, má překvapivě kořeny v kultuře graffiti.
Od prvních experimentů, ovlivněných klasickým stylem graffiti, se postupně dostal k pečlivému průzkumu městské krajiny, kterou dokázal citlivě zvýraznit.
Fascinace graffiti je i nadále přítomná ve fázích procesu malby: předmět-objekt jeho analýzy, použité techniky i místa zvolená pro jeho intervence.
Zájem o písmo je u něj zásadní pro studium tvaru do té míry, aby bylo možné dosáhnout širšího výzkumu týkajícího se prostoru a dynamiky.


12.–20. 9. | Šmeralova 10, Olomouc