Juchů...

Festival Program Budova Farmaku

Budova Farmaku

Kartelovic | Německo

 

Emil Kartelovic je umělec, který ve svých dílech zkoumá vzájemný vztah mezi nostalgií a současností. Inspiruje se historickými předměty denní potřeby, artefakty a suvenýry a zároveň překračuje hranice mezi tradičním řemeslným zpracováním a digitálním designem. Jeho minimalistické poloabstraktní kompozice se vyznačují vyváženou vizuální skladbou a opakujícími se barevnými harmoniemi, které vytvářejí silný pocit poznání. Prostřednictvím své tvorby živě ukazuje proměny a ztrátu tradic a řemeslné zručnosti. Využitím digitálních technik otevírá nové možnosti ztvárnění a interpretace historických motivů. Jeho díla hluboce reflektují ztrátu tradic a vybízejí k hlubokému zapojení do minulosti i současnosti.


20.–26. 9. | Na vlčinci 16/3, OlomoucUdálost na Facebooku ➝