Juchů...

Kdo je kdo, aneb slovník správného writera

Publikováno: 29. 8. 2019


Protože se díky Street Art Festivalu už v půlce září přemístíme do naprosto odlišného světa, je potřeba si doplnit znalosti v tom, kdo je kdo.

Protože se díky Street Art Festivalu už v půlce září přemístíme do naprosto odlišného světa, je potřeba si doplnit znalosti v tom, kdo je kdo.

 

WRITER – sprejer, často specialista na písmo, má při výběru prostoru hned několik možností. Jedná-li se o něco menšího, bohatě postačí vagon vlaku nebo metra do úrovně oken a výsledný PANEL má hned nádech dobrodružství a rebelie. Bez předchozího ohledu na cestující je pro writera možnost WHOLE CAR – malba i přes okna vagonu, ideální. Náruživcům se meze nekladou a posprejovat rovnou celý vlak (WHOLE TRAIN) se zdá být vhodnou alternativou.

 

Pro drobné odlišnosti, co se týče celkového rozsahu díla jsou zde označení T2B – panel pokrytý až po střechu a označení E2E, které znamená, že je vagon pomalovaný od svého začátku, až po svůj konec.

 

Každý PIECE – dílo o velikosti několika metrů si zaslouží patřičné umístění, velké a dobře viditelné. Při troše štěstí vzniká velkorozměrová malovaná zeď tzv. MURÁL. Murál je označení pro opravdu obrovská, propracovaná díla, která zabírají celé plochy budov. Místo, kde má writer povoleno malovat, sprejovat a realizovat se, se obecně označuje jako WALL OF FAME a vznikají na něm ty nejlepší kusy. Je to sice k nevíře, ale sprejeři opravdu často mají na své umění povolení.

 

Graffiti má podobně jako další druhy uměleckého vyjádření svá jasná technická pravidla a pro styly a praktiky i odpovídající označení. Před konečným sprejováním je potřeba vytvořit kostru díla – skicu/náčrt neboli SKETCH. Na sketch se pomalu ale jistě nanesou základy BACKGROUNDU a v popředí vzhledem k pozadí se objeví OUTLINES – obrysy písmen. Všechno vzniká pomocí CANs (sprejů) a CAPS (trysek), podle preferencí umělce.

 

Aby to nebylo tak jednoduché, oblíbenou je i tryska se širokou stopou, označovaná jako FAT CAP. Zbývá písmena vyplnit, vybarvit, vymalovat a po FILL-INU může být dílo hotové. Zajímavým způsobem graffiti je taky CHROM – stříbrné graffiti.

 

Královskou disciplínou je (často ilegální) THROW-UP. Jde o precizní předvedení stylu – stačí stylizovaný podpis (TAG) umělce nebo jeho crew co nejjednodušším způsobem – obrys a fill-in. Stačí dvě barvy. Stačí minuta. A neschová se tady žádná nedokonalost, kdo neumí throw-up, není graffiti writer.

 

Kromě klasických graffiti nápisů se samozřejmě na ulicích, vagonech a zdech objevují i CHARACTERS – výsledky figurální tvorby.

 

A když se teda umělec umí podepsat, pravděpodobně na nás někde na světě čeká nějaký jeho BURNER. Dílo, které je naprostý masterpiece mezi veškerou dosavadní tvorbou, zároveň je na něm ale jasně viditelný tvůrcův rukopis. Dokonalé přesné tvary, vyvážená kombinace barev a bezchybná technika – často se objevuje character a detailně propracovaný background.

 

Jedinečný STYLE budovaný umělci mnohdy po celou dobu jejich kariéry se ukazuje hlavně ve tvorbě nápisů a malování písmen. Propracovat se ke svému osobitému uměleckému stylu je cílem každého writera.

 

Každý je jednou začátečník, v námi používaném slangu – TOY a ke slávě a úspěchu vypracovaného writera může pomoct třeba i malý JAM. Setkání sprejerů za účelem malování ve více lidech, jamování, často vede ke tvorbě PRODUCTIONs – děl, která na sebe navazují. Postupně, shodou náhod, nebo neuvěřitelných životních rozhodnutí mohou vznikat skupiny sprejerů, kde několik umělců vystupuje pod jménem jedné CREW a pod její hlavičkou malují společně.

 

Jak to tak bývá, i mezi mírumilovnými writery může vzniknout rivalita a následný konflikt, označovaný jako BEEF. Vyústit může až v CROSS, kdy je malba jednoho umělce překrytá tvorbou někoho jiného. A to už je pak kdo z koho.

 

Přijďte na Street Art Festival v Olomouci už od 9. září, s naučeným slovníčkem pojmů, samozřejmě.