Juchů...

🇬🇧 Scroll down for English.👇🏼

Street Art Festival v Hradci Králové vyhlašuje OPEN CALL

pro umělce zabývající se ve své tvorbě street a mural artem.

První ročník Street Art Festival v Hradci Králové proběhne 15. září 2024. Realizace vybraných projektů budou probíhat od 10. do 15. září 2024. Street Art Festival probíhá v rámci Dnů evropského dědictví. Téma provedených maleb by se mělo vztahovat k ideje “památky spojují svět”.

 

Návrhy (požadavky níže) zasílejte do 15. 7. 2024 pomocí následujícího odkazu: https://airtable.com/appEH6aH2ePjDEu8N/shrA8753WxFM0HJ1L
 
Výběr výherních návrhů proběhne ve spolupráci s odbornou komisí.

 
Pro umělce:

 
Vybraným umělcům bude v průběhu realizace poskytnuto ubytování a prostředky na dopravu a materiál. Stejně tak budou vybraní umělci odměnění předem stanoveným finančním ohodnocením ve výši 1200 EUR / 29 675,- ****Kč.

 
Praktické informace:

 

  • deadline odevzdání návrhů: 15. 7. 2024

 

Technické požadavky:

Stěna A “Moravské předměstí” a hřiště

délka 8,4 m, výška 2,55 m

Stěna B “Vodojem”

kruhový objekt

obvod 28,5 m (průměr je 9,0 m) a výška nad terénem je 3,3-3,6 m (je mírně ve spádu)

Street Art Festival in Hradec Králové presents OPEN CALL

for artists in the field of mural and street art

The first edition of the Street Art Festival in Hradec Králové will take place on 15 September 2024. The selected projects will be implemented from 10 to 15 September 2024. The theme of the executed paintings should relate to the idea „monuments connect the world“.
 
Proposals should be submitted by 15 July 2024 through the following link: https://airtable.com/appEH6aH2ePjDEu8N/shrDhzzT8f75y8IaH
 
The selection of the winning designs will be made in cooperation with an expert jury.
 
For artists:
 
Selected artists will be provided with accommodation and funds for transport and materials during the implementation. As well, the selected artists will be rewarded with a predetermined financial award of 1200 EUR / 29 675 CZK.

Technical requirements:

Wall A "Moravian Suburb" and playground

Length 8.4 m, height 2.55 m

Wall B 'Waterworks'

Circular object circumference 28.5 m (diameter is 9.0 m) and height above ground level is 3.3-3.6 m (it is slightly in a slope).